Zapytanie primegarage:

Dane klienta:

Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:

Miejsce montażu:

Ulica:
Numer domu:
Kod pocztowy: B. Bvsytzyg,hvbbb. Bbbb b. B b. Bb b bb bbbb vbb bbbb. Bbvb b. B. Bbb b bb. B. B. B bb b. B. B. B. B. B b. Bvb bvb bbbb bb. B b bbb b b b. Bbbb. B bbvbbb b bbb bbb. B bbvb b bb b bb b b. Bb bbb bb bb. Bv b b. B b b bb. B bb bbbbb. B b. B. B b bbbb b b. B. B. B bb bbb. B. B bb. B b bbb bbbb bbb b. V bb b. Bb b b. Bbbbb b b b. B. Bb b b. Bb b b b bb. Bbb b bb b. B bb bb. B b. Bbbb. Bbb. B b. Bb. B b. V b. B b b b. B. B bb b. B bb b bb v bb bbbb. Bb. B. Bbb b bb bvb bbb bbb bb b. Bb. B bbbb b vb bbb. B bbb bbb b. B b b bb. Bbb b bbbbbb vb b. Bvb b vbb. Bb. Bb. B b vbbbbbb. Bb. Bvb. B. Bbvb bbbb. Bb. B bb bb. Vb. Bv b. B. B. B. B b. Bb bvbbbb b b. B b. B b. B. Bb b. Bb b. B b b b. B. Bb bvb. B b b bb b b b b. Vbb b b vbb b b v bbb. B. B b bbvb. B. B b bbb b. Bb. B b. Bbbb vb. Bb. B. Bb. Bb b b. B bb. B. B vbb bb b. B. Bbbb bbbb bbbb b bb bb bbbbbbb. B. B. B b vb b bb. B. B b. Vb. B. Bvbbb. Bbbb. B. Bbb b bbbb. B b bbb bb bb. B b vb. B b bb. Bb b bbbbb. B bbb b. B vb bbb. B. Bbb. B. B bb b. B b b b b. Bb. Bb vbb b. B. Bb b. Bbb b bb bv. B bbb. Bbb bbb. Bbbb bb. B bb b. B. Bbb. Bb b bb b b bbbb. Bb b b b. B bbb. B bb. B. Bb bb bb. B. Bb bbbbbbb bbb. Bb b. B bbb bbb. B b bvb bb vbbbbb bb b bbbb. B vb vvb vb. B b. B. B b. B b. B bbbb. B b b b b bbb b. Bbbb b bb bb bbb. B. B b b b. B. B bb bb bbbbb. Bbbbb b. B. B bb bbbb. B. B vb. Bbb vbb. Bb. Bb. Bb. Bbbb bb bbb. B. B b b. Bbbvbb. B. B. B bvb b b bbvb b bbb bbbbb b b. Bb b bbb b b bb bbvbb. B. B bb b. Bvb. Bb. Bbb b. B bbb bv b bb. B b. Bb b vb. B. B bbb b b bbb. Bb bbbbbb b bbbbbb b bb b. Bbbbb b. B bbbbbbb. Bb b b bb b. B. B bbb b bb. Bv b vbbb bbb b b. Bbbvb bbbb b bbb bvb. B. B bbb. B. Bbb. B. Vbb. B bb bbbb. Bbb. B b. B bb. Bbb b. B bbbb b b b vbb bb. B bbb bb. B bb bbb bb. Bvb. B b. Bbbb b bb vbb. B v. B b b. B. Bb b b. B bbbb. B. B bbb b bb b. B. B b b bb. B bbb. Bbb bbb b. B bbb. B. Bb. Bb b. Bb bbbb b b b. Bb bb. Bbb. Bb. B b bbb bb b. Bb bb bbbb bb. Bb. Bb. B. B b. B bbb b. B b bbbb. Bbb. B b. Bb. Bb. Bb. B. Bb b b. B. B. B bbb. B. Bb b. Bb bb. B bbbbbb. B b. Bbb. Bb. B. Bb
Miejscowość:
Notatki:

Garaż:

Wymiary: [długość: 6.5 m, głębokość: 6 m, wysokość: 2.13 m]
Kolor: Złoty dąb jasny
Kierunek przetłoczenia: Poziomo
Szerokość przetłoczeń: Wąski

Dach:

Rodzaj: Dwuspadowy na boki
Materiał: Blacha trapezowa
Kolor: RAL 3011 Czerwony

Brama:

Brama 1:     Typ: tilt-up, Wysokość: 2 m, Kolor: Złoty dąb jasny, Ściana: Ściana przednia, Pozycja: [x: 0.15]
Brama 2:     Typ: tilt-up, Wysokość: 2 m, Kolor: Złoty dąb jasny, Ściana: Ściana przednia, Pozycja: [x: 3.35]
Kierunek przetłoczenia: Poziomo
Szerokość przetłoczenia: Wąski

Drzwi:

Nie wybrano

Okna:

Nie wybrano

Wiata:

Włączony: Nie wybrano

Pozostałe:

Rodzaj konstrukcji: Kątownik i profil
Napęd elektryczny: Brak       Ilość:       Bateria do napędu: Brak
Filc antykondensacyjny: Brak
Kotwiczenie konstrukcji stalowej: Brak
Orynnowanie: Brak

Transport: 200 zł

Cena: 14004 zł

Model link:

OTWÓRZ MODEL